LAYİHƏ İDARƏETMƏSİ

ACE təcrübəsindən istifadə edərək aşağıdakı sahələrdə layihələrin icrasında iştirak edir:

  • Enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji
  • Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi
  • Hüquqi sənədlərin hazırlanması
  • İnvestisiya öncəsi araşdırma və texniki-iqtisadi əsaslandırma
  • Tənzimləyici təsirin qiymətləndirilməsi
  • Sosial təsirin qiymətləndirilməsi
  • İnstitusional potensialın gücləndirilməsi
  • Təlim və səriştənin artırılması
  • Tullantıların idarə olunması