İR AUTSORSİNQİ

ACE şirkətə özünün İnsan Resursları şöbəsinin gündəlik işlərini icra etməyə kömək edən xidmətlər təklif edir. Bizim köməkliyimiz müştərilərimizin bütün müvafiq normalara uyğunluğunu təmin edir və onların suallarını cavablandırır.

Biz aşağıda qeyd olunan müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsində köməklik göstəririk:

  • Ekspert və məsləhətçi personalın, inzibati və işçi heyətin işə götürülməsi
  • Personalın autsorsinqi və autstaffinqi
  • Əmək haqqı
  • Mühasibat/vergi komplaynsı
  • Şirkətin İR sənədləri və qeydiyyatının auditi
  • İR sənəd və qeydiyyatının bərpası