LAYİHƏLƏR

Azərbaycanda kiçik ölçülü bərpaolunan enerji layihələri üçün əlverişli mühit yaradacaq siyasət çərçivəsinin icrasına dəstək

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) kiçik ölçülü BES-lər vasitəsilə elektrik enerjisi istehsalı üçün tənzimləyici və qanunvericilik bazasına dəyişikliklər edilməsində Azərbaycan Hökumətini (AH) dəstəkləmək məqsədilə Economic Consulting Associates Ltd (ECA) şirkətinin başçılıq etdiyi məsləhətçi qrupu ilə müqavilə imzalamışdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ECA yerli tərəfdaş kimi "ACE GROUP Consultants" şirkəti cəlb etmişdir.

Layihə cərçivəsində dörd tapşırıq üzrə tədbirlərin icrası təmin edilmişdir: