LAYİHƏLƏR

BAZAR ARAŞDIRMASI/TƏQDİQAT

Müddət
10/2016 – 03/2017

Sifarişçi/Benefisiar:
“MODRALOG S.R.O”., Çexiya Respublikası

Layihənin təsviri
Azərbaycan və İranda forklift bazarı, o cümlədən iqtisadiyyat, sənaye və xidmət sektorları, normalar, qaldırıcı maşınla bağlı tələb və təklifin icmalını özündə əks etdirən bazar araşdırması