Alqoritm 4

Просмотров: 4065

 

4. Şəkərli diabetin ağırlıq dərəcəsinin təyini.

 

Şəkərli diabet, yüngül forma.
Diabetin mikro- və makro damar ağırlaşmaları yoxdur
Şəkərli diabet, orta ağırlıqda
• Diabetik retinopatiya,qeyri proliferativ stadiya.
• Diabetik nefropatiya, mikroalbuminuriya stadiyasında.
• Diabetik polineyropatiya
Şəkərli diabet , ağır forma
• Diabetik retinopatiya,preproliferativ və ya proliferativ stadiya.
• Diabetik nefropatiya,proteinuriya və ya xroniki böyrək çatmamazlığı stadiyası.
• Aftanom polineyropatiyalar.
• Mikroangiopatiyalar :
• postinfarkt kardioskleroz
• ürək çatmamazlığı
• insultdan sonrakı vəziyyət və ya beyin qan dövranının keçici pozğunluğu
• aşağı ətrafların oklüziv zədələnmələri