Alqoritm 5

Просмотров: 3729

 

5. Şəkərli diabet diaqnozunun düzgün ifadə olunmasına lazim olan tələblər.

Şəkərli diabet 1-ci tip (2-ci tip) yüngül forma(orta ağirlıqda,ağır forma) kompensassiya fazasında (subkompensassiya, dekompensassiya).
• Diabetik mikroangiopatiyalar: Retinopatiya.
• Nefropatiya
• Diabetik neyropatiyalar (formasını göstərmək)
• Diabetik pəncə sindromu(formasını göstərmək)
• Diabetik angiopatiyalar:
______ ürək çatmamazlığı(dərəcəsini göstərmək);
______ serebrovaskulyar xəstəliklər;
_____ppperiferik angiopatiyalar(tipini ve stadiyasını gostərmək)
• Arterial hipertoniya (dərəcəsini göstərmək)
• Lipidemiya(əgər varsa)
• Yana
şı xəstəliklər